Informacje bieżące

MNiSW przyznało środki na modernizację laboratoriów WIMiM i WTiICh 25.06.2024 08:37

Dwa wydziały naszej Uczelni otrzymały środki na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową uruchomione przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT przeprowadzi długo wyczekiwaną modernizację laboratoriów pod kątem ochrony przed zbierającą się w pobliżu wodą. Ministerstwo Nauki potwierdziło dofinansowanie wniosku pn. „Modernizacja laboratoriów  - odwodnienie ścian piwnicznych” kwotą 4 360 000 zł. Środki te przeznaczone zostaną przede wszystkim na budowę zbiorników retencyjnych.

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej dzięki dofinansowaniu w wysokości 1,6 mln zł utworzy Laboratorium Inżynierii Procesów Biotechnologicznych. Inwestycja obejmie modernizację, przebudowę oraz adaptację pomieszczeń w budynku „Nowa Chemia” przy al. Piastów 42. Unikatowa w skali Uczelni jednostka umożliwi prowadzenie badań na światowym poziomie, szczególnie w zakresie inżynierii bioprocesowej i biotechnologii.

Więcej o projekcie na stronie WTiICh.