Informacje bieżące

Nagrody za udział w procesie ankietyzacji oceny nauczycieli akademickich 13.03.2023 14:52

W dniu 07.03.2023 r. Prorektor ds. kształcenia dr inż. Piotr Piela oraz Prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Arkadiusz Terman prof. ZUT wręczyli listy gratulacyjne przedstawicielom samorządu studenckiemu wydziałów które zdobyły najwyższą frekwencję w procesie oceny nauczycieli akademickich w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

I miejsce z najwyższą frekwencją zdobył Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

II miejsce zdobył Wydział Informatyki

III miejsce zdobył Wydział Elektryczny

Serdecznie gratulujemy