Informacje bieżące

Najwybitniejsi przedstawiciele szczecińskiej nauki - monografia 21.06.2024 13:32

Około 30 szczecińskich naukowców z różnych wydziałów i instytutów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Uniwersytetu Szczecińskiego przygotowało monografię poświęconą szczecińskiej nauce (pod redakcją dra hab. Macieja Nowaka oraz dr Klaudyny Kojder).

W monografii przedstawiono sylwetki wybranych szczecińskich naukowców, których "punkt ciężkości" pracy naukowej miał miejsce przed rokiem 2000. Nie jest to zamknięta lista: wybrano uczonych, których autorzy uznali za szczególnie aktywnych naukowo (kryterium osiągnięć naukowych było jedynym kryterium doboru, zdaniem autorów zdecydowanie istotniejszym niż inne formy aktywności akademickiej). Nie wyklucza to jednak wartości naukowej innych, nieujętych w monografii osób.

W ramach charakterystyki każdej z sylwetek przedstawiono dane biograficzne każdej z opisywanych postaci, wskazano kluczowe podejmowane kierunki badań oraz w miarę możliwości opisano ówczesną specyfikę pracy.

Autorami monografii są liczni przedstawiciele Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie: dr Małgorzata Blaszke (WEk); dr hab. inż. arch. Magdalena Czałczyńska-Podolska, prof. ZUT; prof. dr hab. inż. Joanna Karcz (WTiICh);  dr inż. Lesław Kubasiewicz (WBiHZ); prof. dr hab. inż. Antoni Morawski (WTiICh); prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak (WKŚiR), dr hab. inż. Sandra Paszkiewicz, prof. ZUT (WIMiM); prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy (WTiICh); prof. dr hab. inż. Małgorzata Sobczak (WNoŻiR); dr hab. inż. Adam Tański, prof. ZUT (WNoŻiR) oraz prof. dr hab. inż. Jan Udała (WBiHZ).

Monografia została wydana przy wsparciu finansowym JM Rektora ZUT w Szczecinie.

Dostępna jest w repozytorium Biblioteki Głównej ZUT i w wersji pdf.