Informacje bieżące

Nasi doktoranci laureatami konkursu MEiN „Perły nauki” 14.03.2023 11:16

Trzy projekty z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego uzyskały finansowanie w ramach pierwszej edycji konkursu MEiN "Perły nauki". Program grantowy skierowany jest do wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia lub studentów po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich.

 

Do konkursu wpłynęło 335 wniosków. Z nich wyłoniono 98 zwycięskich projektów. Wśród laureatów znalazło się trzech doktorantów Szkoły Doktorskiej ZUT:

  • Dawid Sołoducha w ramach przyznanych środków, popracuje nad charakterystyką hydrodynamiczną procesową wspomaganą polem elektromagnetycznym kolumny air-lift;
  • Tomasz Borowski uzyskał dofinansowanie na projekt pt. „Badania hydrodynamiki i dynamiki magnetycznego mieszalnika statycznego”;
  • Michał Cichowicz swój grant przeznaczy na pracę nad projektem pt. „Wysokomomentowa maszyna z magnesami trwałymi do zastosowania w konstrukcjach biomechanicznych”.

Celem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia lub studentów po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich.

Warunkiem udziału w nowym programie było m.in. przedstawienie projektu, którego koszt realizacji nie przekracza 240 tys. zł dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, z nauk inżynieryjno-technicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu albo z dziedziny nauk rolniczych lub 200 tys. zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, nauk teologicznych albo z dziedziny sztuki. Kierownik projektu w ramach konkursu otrzyma też wynagrodzenie, które nie przekracza 3 tys. zł miesięcznie.

Pierwszy nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia trwał od 4 stycznia do 18 lutego 2022 r. Wyniki konkursu dostępne są na stronie.

Serdecznie gratulujemy!

 

Fot. Aurelia Kołodziej/ZUT