Informacje bieżące

Nawet 10 tys. zł dla studenta i do 30 tys. dla doktoranta! Startuje kolejna edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin 08.03.2021 14:35

Wnioski o prezydenckie stypendia studenci i doktoranci szczecińskich uczelni składać mogą do 30 marca. Wyróżnione osoby mogą liczyć na zastrzyk finansowy w wysokości nawet 30 tys. zł. Warunki? Średnia ważona ocen minimum 4,7 i osiągnięcia naukowe.

 

Najzdolniejsi studenci i doktoranci mogą starać się o stypendia Prezydenta Szczecina corocznie, od ponad 10 lat. Podstawowym kryterium są osiągnięcia, które pozytywnie wpływają na rozwój Szczecina i regionu.

– To świetnie, że mamy w Szczecinie młodych, zdolnych ludzi – studentów i doktorantów – którym się chce – mówi Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina. – Miejskie stypendia są wyrazem uznania dla ich ciężkiej pracy i odważnego myślenia o przyszłości. Także o przyszłości naszego miasta i regionu.

Maksymalna wysokość stypendiów dla studentów wynosi 10 tys. zł brutto, a dla doktorantów 30 tys. zł brutto!

Po stypendium sięgnąć mogą studenci i doktoranci, którzy:

1.       uczą się na szczecińskiej uczelni;

2.       są na ostatnim roku:

·       studiów pierwszego lub drugiego stopnia,

·       jednolitych studiów magisterskich

·       lub obronili pracę dyplomową w roku, w którym składają wniosek (student)

·       studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej i mają określony tytuł rozprawy doktorskiej

3.       posiadają osiągnięcia naukowe zdobyte w czasie studiów, czyli:

·       publikacje książkowe, artykuły opublikowane w czasopismach specjalistycznych,

·       nagrody i wyróżnienia w konkursach krajowych i międzynarodowych,

·       otrzymane granty badawcze,

·       wystąpienia na konferencjach, sympozjach,

·       certyfikaty, stypendia, wystawy, konkursy muzyczne oraz wizualne,

·       zgłoszenia patentowe i uzyskane patenty,

·       studia równoległe lub na innych kierunkach,

·       współpracę  z otoczeniem kultury lub społeczno-gospodarczym w tym projekty wdrożeniowe.

4.       mają min. 4,7 średniej ważonej ocen zdobytych w roku poprzedzającym rok, w którym składają wniosek o stypendium;

5.       nie przebywają na urlopie (z wyjątkiem urlopów naukowych, w ramach stypendiów zagranicznych oraz urlopów zdrowotnych lub rodzicielskich);

6.       nie powtarzają roku.

 

Jak złożyć wniosek i uzyskać stypendium?

1.       Zapoznaj się z regulaminem przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów.

2.       Sprawdź, czy spełniasz określone w regulaminie kryteria.

3.       Przygotuj listę potrzebnych dokumentów.

4.       Pobierz odpowiedni wniosek ze strony www.stypendia.szczecin.eu, wypełnij go, wydrukuj i podpisz. Nabór trwa do 30 marca.

5.       Zgromadź pozostałe dokumenty.

6.       Prześlij skan kompletnej dokumentacji pod adres akademickiszczecin@um.szczecin.pl lub dostarcz ją przed upływem ustalonego terminu do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin.

7.       Poczekaj na informację zwrotną.

8.       W przypadku pozytywnej decyzji, już po podpisaniu umowy, otrzymasz pierwszą transzę wsparcia.

9.       Drugą transzę dostaniesz, gdy tylko obronisz pracę i przedstawisz odpowiednie dokumenty (wyjątek – jeśli obroniłeś pracę dyplomową w roku, w którym składasz wniosek, stypendium zostanie Ci wypłacone jednorazowo, po podpisaniu umowy).

Więcej informacji: stypendia.szczecin.eu.