Informacje bieżące

Nowa kadencja Komitetów Naukowych PAN z udziałem naukowców ZUT 27.03.2024 13:01

Wybrani jesienią, oficjalnie nominowani zimą, wiosną rozpoczęli współpracę. W wyniku tajnych wyborów wyłoniono 2 130 naukowców reprezentujących uczelnie z całego kraju. Weszli oni w skład Komitetów Naukowych PAN w kadencji 2024-2027. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ma 19 reprezentantów w 12 Komitetach Naukowych PAN współpracujących z trzema z pięciu Wydziałów Akademii. 

Każdy z Komitetów zajmuje się konkretną dyscypliną naukową (lub dyscyplinami pokrewnymi) pełniąc ważną funkcję doradczą. Komitety opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej. Opiniują akty prawne dotyczące nauki i kształcenia. Wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin naukowych i popularyzują wyniki badań.

W 8 na 20 komitetów naukowych współpracujących z Wydziałem IV Nauk Technicznych PAN największa Uczelnia techniczna w regionie ma 12 swoich przedstawicieli:

Komitet Automatyki i Robotyki PAN

·         Prof. dr hab. inż. Zbigniew Emirsajłow, Wydział Elektryczny

·         Prof. dr hab. inż. Stefan Domek, Wydział Elektryczny

·         Prof. dr hab. inż. Krzysztof Okarma, Wydział Elektryczny

·         Dr hab. inż. Paweł Dworak, prof. ZUT, Wydział Elektryczny

Komitet Elektrotechniki PAN

·         Prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka, Wydział Elektryczny

Komitet Budowy Maszyn PAN

·         Prof. dr hab. inż. Mirosław Pajor, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (w funkcji zastępcy przewodniczącego)

Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN

·         Prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Komitet Inżynierii Produkcji PAN

·         Dr hab. inż. Andrzej Jardzioch, prof. ZUT, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Komitet Termodynamiki i Spalania PAN

·         Prof. dr hab. inż. Jacek Eliasz, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN

·         Prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

·         Dr hab. inż. Magdalena Cudak, prof. ZUT, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

·         Prof. dr  hab. inż. Maria Kaszyńska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowisk

Również 3 Komitety naukowe współpracujące z Wydziałem II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN będą pracować z udziałem naszych naukowców:

Komitet Nauk Agronomicznych PAN

·         Prof. dr hab. inż. Stefan Stojałowski, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

·         Dr hab. inż. Marek Bury, prof. ZUT Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN

·         Prof. dr hab. inż. Jan Udała, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN

·         Prof. dr hab. inż. Małgorzata Ożgo, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

·         Prof. dr hab. inż. Bogumiła Pilarczyk, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

·         Prof. dr hab. inż. Jan Udała, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

ZUT ma także przedstawicieli w Wydziale V Nauk Medycznych PAN:

Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN

·         Prof. dr hab. Mariola Friedrich, prof. em., Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

·         Dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. ZUT, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Państwowa Akademia Nauk stoi na straży rzetelnej wiedzy i jest znaczącym forum refleksji naukowej. Zabiera głos w sprawach istotnych dla społeczeństwa, takich jak zmiana klimatu, ochrona przyrody, zdrowie publiczne czy poprawna polszczyzna. Reaguje na bieżące wydarzenia i pomaga zrozumieć świat. W Akademii powstają liczne opinie, stanowiska, ekspertyzy i prognozy. Opracowują je przede wszystkim komitety, a także zespoły doradcze zrzeszające specjalistów z różnych obszarów nauki. Tworzą one przestrzeń dla wymiany intelektualnej i budowania relacji między uczonymi.