Informacje bieżące

Nowoczesna winda do przewozu osób z niepełnosprawnościami na WTiICh 07.05.2024 17:08

Dźwig zamontowano przy zewnętrznej ścianie budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT przy ul. Pułaskiego 10 w Szczecinie, od strony dziedzińca. Cały szyb, jak i sama winda są przeszklone.

Urządzenie przystosowane jest do przewozu osób z niepełnosprawnościami; poruszających się na wózkach inwalidzkich, chorych na noszach czy niewidzących. Posiada wymiary umożliwiające przewóz ww. osób (kabina o wymiarach 110/210 cm, drzwi o szer. 90 cm) oraz odpowiednie wyposażenie (poręcze, przyciski na odpowiedniej wysokości, dotykowe oznakowanie alfabetem Braille’a).

Do windy wejść można bezpośrednio z dziedzińca z poziomu „-1” (piwnica). Dźwig może zabrać na raz maksymalnie 13 osób.

Montaż urządzenia był częścią projektu „Niwelowanie barier w dostępie do edukacji – dostosowani bez zarZUTów”, rozpoczął się latem 2022 roku i trwał do lutego 2024 r. Koszt prac to ponad 2 mln 600 tys. zł częściowo finansowany z projektu, a częściowo ze środków własnych Wydziału.

Dzięki tej inwestycji, zabytkowy, 4-kondygnacyjny budynek został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Fot. Aurelia Kołodziej/ZUT