Informacje bieżące

Podpisanie umowy z Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie 14.10.2019 14:14

14 października br. w Dzień Edukacji Narodowej Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie podpisał porozumienie o współpracy z Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie. Umowa ta obejmuje m.in. opiekę naukową i dydaktyczną przy organizacji wykładów i zajęć laboratoryjnych dla uczniów technikum.

Ze strony Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie umowę podpisała mgr inż. Ewa Dobrzycka -dyrektor placówki. ZUT w Szczecinie reprezentował JM Rektor ZUT w Szczecinie prof. Jacek Wróbel.

Podpisane dziś porozumienie wynika z troski o wysoki poziom kształcenia młodzieży szkolnej oraz tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju szkolnictwa – powiedział prof. Jacek Wróbel – rektor ZUT w Szczecinie.

Umowa stwarza możliwość kontynuacji kształcenia (absolwentom technikum) na studiach wyższych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Dzięki podpisanemu porozumieniu uczniowie będą mogli korzystać z zasobów bibliotecznych uczelni oraz brać udział w konferencjach naukowych, szkoleniach, wykładach i zajęciach prowadzonych przez wykładowców z ZUT-u.  

 

Mateusz Lipka
Rzecznik Prasowy
ZUT w Szczecinie