Informacje bieżące

Polickie Azoty ogłosiły, kto zostanie ich ambasadorem wśród szczecińskich studentów 08.12.2021 10:16

Kamila Splinter, która studiuje na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, otrzymała tytuł Ambasadora Marki Grupy Azoty Police. Będzie m.in. promowała Grupę Azoty w środowisku akademickim.

 

Kamila Splinter to studentka Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej na kierunku technologia chemiczna w specjalności technologia nieorganiczna (studia drugiego stopnia). Jest przewodniczącą Wydziałowego Samorządu Studenckiego oraz lokalnym koordynatorem wiosennej akcji rekrutacyjnej 2021 praktyk zagranicznych.

Jest również beneficjentką stypendiów naukowych m.in. za złożenie zgłoszenia patentowego wraz z prof. Zofią Lendzion-Bielu na sposób otrzymywania pigmentów żelazawych na bazie odpadu po produkcji bieli tytanowej zdeponowanego na składowiskach. Uczestniczka Expo Sciences International w Abu Dhabi, laureatka drugiej nagrody podczas Youth Science Meeting, kierownik projektu w grancie „Najlepsi z Najlepszych 4.0”, uczestniczka wielu prestiżowych międzynarodowych konferencji naukowych w dziedzinie technologii chemicznej.

W piątek, 3 grudnia Grupa Azoty Police zdecydowała, że Kamila Splinter zostanie ambasadorką ich marki w środowisku akademickim Szczecina.

 

Czym będzie zajmował się Ambasador Marki Grupy Azoty Police?

 

Do jego zadań należeć będzie przede wszystkim przekazywanie studentom informacji o możliwościach zatrudnienia i ścieżkach kariery w Grupie Azoty. Działalność ambasadora ma służyć przede wszystkim budowie pozytywnego wizerunku Grupy Azoty jako pracodawcy.

 

Pełnienie funkcji ambasadora to również korzyści:

- przyznanie comiesięcznego stypendium ambasadorskiego;

- wsparcie w zakresie realizacji własnych projektów naukowych na zasadach ustalonych przez poszczególne spółki;

- networking połączony ze szkoleniem/warsztatem prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę;

- możliwość uczestniczenia w wydarzeniach kulturalno–sportowych organizowanych przez poszczególne spółki;

- możliwość udziału w spotkaniach integracyjnych w trakcie trwania programu;

- możliwość zwiedzenia zakładów należących do Grupy Azoty;

- możliwość posługiwania się tytułem Ambasadora Marki Grupy Azoty;

- możliwość stworzenia sieci kontaktów biznesowych - spotkania z przedstawicielami szczebla menedżerskiego Grupy Azoty;

- przyznanie certyfikatu uczestnictwa w programie oraz wystawienie przez Grupę Azoty referencji;

- wpis internetowy z informacją o współpracy zamieszczony na stronie Grupy Azoty oraz w mediach społecznościowych.

To już piąta edycja programu, ale pierwsza, w której wybrano aż dwoje ambasadorów. Drugim z nich został Dawid Stanek, student czwartego roku Akademii Morskiej na kierunku mechanika i budowa maszyn.

Organizatorem programu "Ambasador Marki" jest Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie – Centrum Badawczo – Rozwojowe. Program realizowany jest w czterech sztandarowych Spółkach Grupy Azoty: Tarnowie, Puławach, Kędzierzynie- Koźlu i Policach.

Gratulujemy!

Na zdjęciu Kamila Splinter i Dawid Stanek