Informacje bieżące

Polskie Centrum Akredytacji po raz kolejny doceniło laboratorium z Wydziału Techniki Morskiej i Transportu ZUT w Szczecinie 23.08.2019 08:44

Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów WTMiT ZUT w Szczecinie przedłużyło ważność Certyfikatu Akredytacji nr AB 304 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji na kolejny czteroletni cykl.

Aktualny Certyfikat potwierdza spełnienie przez Laboratorium wymagań znowelizowanej  normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Akredytowana działalność LBCPM jest określona w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 304 (Wydanie 13 z dnia 02.08.2019 r.). Obejmuje ona 31 znormalizowanych metod badań właściwości palnych materiałów stosowanych w budownictwie, okrętownictwie, transporcie morskim i lądowym w określeniu zgodności wyrobów z wymaganiami odpowiednich przepisów.

Warto wspomnieć, że Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów otrzymało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w 2000 r. Posiada również od 1974 roku uznanie Polskiego Rejestru Statków. Od wielu lat, jako jedno z trzech polskich laboratoriów, znajduje się na liście laboratoriów badawczych uznanych przez Międzynarodową Organizację Morską IMO.