Informacje bieżące

Potwierdzona rola lidera w regionie - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w rankingu „Perspektywy 2023” 29.06.2023 12:15

O północy ogłoszono po raz 24. Ranking Szkół Wyższych „Perspektywy 2023”. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie potwierdził w nim swoją silną pozycję na akademickiej mapie północno-zachodniej Polski oraz rolę lidera uczelni technicznych w regionie.

W zestawieniu krajowych uczelni akademickich ZUT w Szczecinie polepszył swój wynik awansując z 39. na 36. miejsce. Ponadto, uczelnia utrzymała 2. miejsce na podium wśród uczelni w regionie oraz 11. miejsce w kraju wśród 24 instytucji ujętych w rankingu uczelni technicznych – w tym gronie spadkobierca tradycji akademickich Politechniki Szczecińskiej oraz Akademii Rolniczej w Szczecinie pozostaje niekwestionowanym liderem województwa zachodniopomorskiego.

Wysoko oceniono uczelnię w kategoriach innowacyjności (14 miejsce), warunków kształcenia (20 miejsce ex aequo z Uniwersytetem Jagiellońskim) oraz potencjału naukowego. W tej ostatniej kategorii widać w rankingu zdecydowana poprawę w porównaniu z zeszłym rokiem. ZUT uplasował się na pozycji 20. wyprzedzając lokalnego lidera szkolnictwa wyższego - Pomorski Uniwersytet Medyczny, a także uznane w kraju uczelnie techniczne, m.in. Politechniki - Wrocławską, Łódzką i Poznańską. Doceniono tu takie parametry jak: wyniki ewaluacji działalności naukowej, liczbę wysokokwalifikowanej kadry oraz liczbę uprawnień habilitacyjnych i doktorskich przyznanych uczelni. W 14 dyscyplinach naukowych ZUT w Szczecinie posiada pełne prawa akademickie, czyli prawo do nadawania stopni naukowych, kształcenia doktorantów w ramach szkoły doktorskiej i studentów na kierunkach o profilu ogólnoakademickim.

W rankingu kierunków studiów tegorocznym liderem jest transport – piąty w kraju, ex aequo z Politechniką Śląską. Bardzo dobre zeszłoroczne rezultaty polepszyły mechanika i budowa maszyn (8. na 28 uczelni) oraz mechatronika (9. na 20 uczelni). Najwyższy skok w rankingu należy do zarządzania i inżynierii produkcji (z pozycji 20. na 13.). Swoją lokatę poprawiły również automatyka i robotyka, ochrona środowiska, elektrotechnika oraz informatyka. Ekonomia utrzymała pozycję lidera w regionie w rankingu kierunków ekonomicznych.

Cały ranking dostępny na stronie 2023.ranking.perspektywy.pl