Informacje bieżące

Poznaliśmy wyniki rekrutacji na studia 2021. Najwięcej chętnych na informatykę, prawie 400 kandydatów 12.07.2021 14:10

Informatyka, budownictwo, architektura, automatyka i robotyka, ekonomia, elektrotechnika, logistyka i kynologia. To kierunki, które w tym roku wybrało najwięcej kandydatów na ZUT. Maturzyści zakwalifikowani do przyjęcia mają czas do 22 lipca na złożenie kompletu dokumentów.

 

Elektroniczna rejestracja na studia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym
w Szczecinie zakończyła się 8 lipca. Na studia dzienne w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym (ISR) zarejestrowało się blisko dwa tysiące osób. Ostatecznie zakwalifikowano do przyjęcia 1775 maturzystów. Najwięcej kandydatów wyraziło chęć studiowania na Wydziale Informatyki – 391 osób (kierunek informatyka).

Wśród najpopularniejszych kierunków na ZUT kolejno znalazły się:

- budownictwo (133) – limit miejsc 150;
- architektura (113) – limit miejsc 75;
- automatyka i robotyka – (104) – limit miejsc 90;
- ekonomia (96) – limit miejsc 90;
- elektrotechnika (83) – limit miejsc 90;
- logistyka (81) – limit miejsc 90;
- kynologia (78) – limit miejsc 60;
- zarządzenie (68) – limit miejsc 60.

Pierwszy etap rekrutacji na ZUT rozpoczął się 17 maja. Od 12 do 22 lipca br. kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - odpowiedniej dla danego kierunku studiów.

Dwudziestego siódmego lipca ogłoszone zostaną listy kandydatów przyjętych na studia.
Oficjalne wyniki rekrutacji uczelnia ogłosi 30 lipca. Do 14 lipca br. ZUT poda drugi termin rekrutacji na studia pierwszego stopnia.

Wszystkie informacje o kierunkach studiów na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie można znaleźć na stronie 1cel.zut.edu.pl lub zut.edu.pl w zakładce dla kandydata.

Na zdjęciu budynek nanotechnologii