Informacje bieżące

Pracownicy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wybrani do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk 03.02.2020 14:21

22 badaczy ze szczecińskiej uczelni zostało powołanych w skład 12 komitetów naukowych PAN. W wyborach do wszystkich 77 komitetów naukowych PAN na kadencję 2020 – 2023 wybrano łącznie 2248 naukowców z całego kraju.

Komitety naukowe PAN pełnią ważną funkcję doradczą. Opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej. Pomagają w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych. Opiniują akty prawne dotyczące nauki i kształcenia. Wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin naukowych i popularyzują wyniki badań.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w nowej kadencji będą reprezentować:

Komitet Nauk Agronomicznych PAN

·         Dr hab. inż. Marek Bury, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT

·         Dr hab. inż. Stefan Stojałowski, prof. ZUT, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT

Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN

·         Prof. dr hab. inż. Jan Udała, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT

Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN

·         Prof. dr hab. inż. Wiesław Skrzypczak, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT

·         Prof. dr hab. inż. Bogumiła Pilarczyk, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

·         Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski, Wydział Budownictwa i Architektury ZUT

Komitet Automatyki i Robotyki PAN

·         Prof. dr hab. inż. Zbigniew Emirsajłow, Wydział Elektryczny ZUT

·         Prof. dr hab. inż. Stefan Domek, Wydział Elektryczny ZUT

Komitet Budowy Maszyn PAN

·         Prof. dr hab. inż. Krzysztof Marchelek, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT

·         Prof. dr hab. inż. Bartosz Powałka, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT

·         Dr hab. inż. Mirosław Pajor, prof. ZUT, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT

Komitet Elektrotechniki PAN

·         Prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka, Wydział Elektryczny ZUT

Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN

·         Dr hab. inż. Magdalena Cudak, prof. ZUT, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT

·         Prof. dr hab. inż. Zdzisław Jaworski, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT

·         Prof. dr hab. inż. Joanna Karcz, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT

·         Dr hab. inż. Paulina Pianko – Oprych, prof. ZUT, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT

·         Prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT

Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

·         Dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT, Wydział Budownictwa i Architektury ZUT

Komitet Inżynierii Produkcji PAN

·         Dr hab. inż. Andrzej Jardzioch, prof. ZUT, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT

Komitet Termodynamiki i Spalania PAN

·         Prof. dr hab. inż. Aleksander Stachel, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT

·         Dr hab. inż. Zbigniew Zapałowicz, prof. ZUT, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT

Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN

·         Prof. dr hab. Mariola Friedrich, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT

Członkami komitetów mogą być uczeni z PAN, jak i naukowcy spoza Akademii. Swoich reprezentantów wybierają przedstawiciele poszczególnych dziedzin – fizycy, chemicy, socjolodzy itd.

 Na zdjęciu władze uczelni ZUT

Fot. Jerzy Undro