Informacje bieżące

Prof. Maria Kaszyńska Przewodniczącą Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN 05.07.2024 07:14

27 maja 2024 roku na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie plenarne Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, na którym Przewodniczącą KILiW PAN na kadencję 2024-2028 została jednomyślnie wybrana prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska. 4 czerwca 2024 uchwałą Prezydium Polskiej Akademii Nauk powołano prof. Marię Kaszyńską na tę zaszczytną funkcję, a nominacje nowo wybranym przewodniczącym wszystkich komitetów PAN wręczono na uroczystym posiedzeniu w Pałacu Staszica w Warszawie w dniu 21 czerwca 2024.

Prof. Maria Kaszyńska jest absolwentką Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej ze specjalnością w budownictwie przemysłowym i miejskim. Od 2007 roku jest członkiem KILIW PAN, a w kadencji 2020-2024 była członkiem Prezydium KILiW PAN oraz w kadencji 2016-2020 i 2020-2024 przewodniczącą Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych KILIW PAN.  Od 2007 roku prof. Maria Kaszyńska jest przedstawicielem KILIW PAN do współpracy z Amerykański Instytutem Betonu (ACI), który jest oficjalnym partnerem PAN. W latach 2012-2020 pełniła funkcję Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie, była kierownikiem Katedry Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu, w której obecnie pracuje. W 2020 roku została wybrana na  przewodniczącą Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Za swoją działalność nagrodzona wieloma nagrodami, między innymi: Złotą z diamentem odznaką honorową PZITB i PZIMB, Medalem Edukacji Narodowej, Nagrodą za zasługi dla budownictwa,  Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia, Złotym Gryfem Zachodniopomorskim, Herkulesem Polskiego Budownictwa i Betonowym Oskarem oraz niezwykle prestiżowym wyróżnieniem Fellow of American Concrete Institute.

Fot. Aurelia Kołodziej