Informacje bieżące

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko post-doc w projekcie OPUS 13 nr UMO-2017/25/B/ST8/02702 finansowanym przez NCN 16.05.2022 11:36

Na podstawie oceny wniosków złożonych w ramach konkursu ogłoszonego na stronach www.wtiich.zut.edu.plbip.zut.edu.pl/praca.html oraz www.ncn.gov.pl, mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko post-doc w projekcie badawczym OPUS 13 nr 2017/25/B/ST8/02702 pt. „Badania nad hybrydą molekularną opartą na grafenie/pustych sferach węglowych funkcjonalizowanej tlenkami metali do baterii jonowo-litowych”, komisja konkursowa zarekomendowała zatrudnienie Pani dr inż. Małgorzaty Aleksandrzak.

Wybrana Kandydatka będzie realizować prace badawcze w Katedrze Fizykochemii Nanomateriałów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT.