Informacje bieżące

Samowystarczalne farmy agrofotowoltaiczne ZUT 08.02.2024 15:48

To pierwsza tego typu konstrukcja w Polsce. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie wraz z firmą Energia Pomorze utworzył konsorcjum, które opracuje technologię farmy agrofotowoltaicznej. Warty blisko 100 milionów złotych projekt NCBiR-u już wystartował.

AgrofarmaPV powstanie na terenie województwa zachodniopomorskiego. Docelowo osiągnie rozmiar 10 hektarów. Właśnie opracowywane jest studium wykonalności – te prace zajmują około 9 miesięcy. Kolejnym etapem będzie budowa i 2-letnie badania na 2-hektarowej części farmy. Po tym, planowana jest rozbudowa instalacji o kolejnych 8 ha.

Efektem projektu ma być wdrożenie technologii, która oprócz produkcji energii elektrycznej posłuży do uprawy roślin bez potrzeby dodatkowego nawadniania plantacji.

Docelowo AgrofarmaPV składać się będzie z ponad 1000 segmentów przypominających kształtem „małe domki”, pod którymi będą rosły rośliny. Urządzenia te nie tylko pobiorą energię ze słońca, którą będzie można wykorzystać np. do napędu elektrycznych ciągników pracujących na farmie lub „oddać” do sieci, ale także pozwolą na zbiór i magazynowanie deszczówki, która zostanie wykorzystana do podlewania uprawianych roślin (warzyw – np. kapusty).

Tak przygotowana instalacja AgroPV pozwoli na utrzymanie gleby w dobrym stanie i przyczyni się do zapobiegania zjawisku suszy, która w ostatnich latach jest bardzo odczuwalna w rolnictwie.

Opracowana technologia będzie wdrażana przez firmę Energia Pomorze. Oferta przygotowana przez naukowców Uczelni dla Zielonego Przemysłu będzie dotyczyć nowoczesnych gospodarstw rolnych, w których produkcja i wykorzystanie energii OZE równoważy się z hodowlą roślin.

Kierownikiem naukowym projektu po stronie ZUT jest dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. ZUT. Pozostali członkowie zespołu badawczego to: dr hab. inż. Anna Jaroszewska, prof. ZUT – specjalistka ds. nawadniania, dr hab. inż. Marek Bury, prof. ZUT – specjalista ds. agrotechniki oraz dr inż. Andrzej Gawlik – specjalista ds. energii.

 

Fot. Aurelia Kołodziej/ZUT