Informacje bieżące

Spotkanie zachodniopomorskich Rektorów z Ministrem Nauki 02.02.2024 11:22

Profesor Jacek Wróbel, Rektor ZUT uczestniczył w czwartek 1 lutego w spotkaniu rektorów zachodniopomorskich uczelni z Ministrem Nauki Dariuszem Wieczorkiem, Wojewodą Zachodniopomorskim Adamem Rudawskim i Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego dr. Rafałem Rosińskim.

Spotkanie odbyło się w Sali Senatu US, te rozmowy poprzedziła konferencja prasowa szefa resortu nauki. W południe dyskusja przeniosła się do Północnej Izby Gospodarczej.

O planach na poprawę sytuacji materialnej i socjalnej studentów oraz problemach na polskich uczelniach, które zgłaszają żacy minister mówił w czwartkowy poranek podczas konferencji prasowej.

Jak zaznaczył Dariusz Wieczorek, młodzi ludzie najczęściej zwracają uwagę na problem mobbingu na polskich uczelniach oraz na jakość kształcenia. Minister mówił też o wsparciu dla ośrodków akademickich w mniejszych miejscowościach. – To okazja do tworzenia miejsc pracy, a także dodatkowych wpływów do budżetu gmin – mówił szef resortu nauki. Jak zaznaczył, jego głównym zadaniem będzie naprawa zgłaszanych nieprawidłowości, ale przede wszystkim – podniesienie jakości kształcenia. – Będziemy kontrolować, czy wszystko jest realizowane zgodnie z ustawą, to może zaboleć polskie uczelnie i będzie to niewątpliwie wyzwanie dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej – mówił minister Wieczorek. Jego zdaniem, należy zweryfikować zasadność kształcenia online w przypadku niektórych kierunków studiów.

Podczas spotkania Ministra Wieczorka z Rektorami zachodniopomorskich uczelni rozmawiano o problemach, z jakimi boryka się szkolnictwo wyższe. To między innymi zwiększenie nakładów finansowych na badania naukowe (NCN, NCBiR), oraz podniesienie wynagrodzeń dla pracowników uczelni od 1 stycznia br., na które z niecierpliwością czeka nasze środowisko. Poruszono sprawy dotyczące konieczności dokonania zmian w zapisach ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, aby usprawnić funkcjonowanie uczelni. Były też omawiane zagadnienia związane z nowelizowaną listą czasopism. Tematem dyskusji było też kształcenie studentów w naszych uczelniach, spadek ich liczby oraz działania, które pozwolą zatrzymywać uzdolnioną młodzież w naszych ośrodkach (pomoc stypendialna, staże itp.).

Na spotkaniu z ministrem Wieczorkiem zorganizowanym tego samego dnia w Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie rektorzy i przedstawiciele biznesu rozmawiali o połączeniu nauki z biznesem oraz o tym, jak w praktyce wykorzystywać wynalazki i dokonania naszych naukowców.

- Tak jak badania naukowe mają istotny wpływ na jakość kształcenia w uczelniach, tak samo badania naukowe powinny być prowadzone we współpracy z otoczeniem gospodarczym. Nauka powinna być ściśle powiązana z biznesem. My się tego cały czas się uczymy, chociaż od lat taką współpracę prowadzimy z wieloma podmiotami. Rozwijamy ją, ale też szukamy nowych partnerów, zainteresowanych naszymi aplikacyjnymi badaniami - mówił Rektor ZUT, profesor Jacek Wróbel - O silnym powiązaniu z otoczeniem gospodarczym świadczą tu obecni, wybitni naukowcy z naszego Uniwersytetu, którzy taką współpracę prowadzą i mają osiągnięcia w tym zakresie, jak profesor Mirosława El Fray, profesor Mirosław Pajor, profesor Rafał Rakoczy, profesor Agnieszka Brelik, profesor Anna Głowacka czy dyrektor CBIMO, prof. Artur Bartkowiak – dodał Rektor.

Dziekan WIMiM profesor Mirosław Pajor w dyskusji zwrócił uwagę, że uczelnie techniczne powinny reagować na potrzeby przemysłu w zakresie kształcenia kadry i wsparcia w zaawansowanych badaniach, niezbędnych do podwyższania innowacyjności krajowego przemysły.

- Jednak obok tego należy zagwarantować uczelniom możliwość prowadzenia zaawansowanych badań wyprzedzających i kreujących przyszłe innowacyjne rozwiązania technologiczne. Wówczas uczelnie staną się partnerami dla przedsiębiorstw w poszukiwaniu własnych wysokotechnologicznych produktów, niezbędnych do dokonania transformacji przemysłu polskiego z dostawcy taniej mocy wytwórczej na dostawcę zaawansowanej technologii -  mówił profesor Pajor.

- ZUT ma pomysły, patenty, naukowców, zaplecze badawcze. My chcemy wiedzieć, czego Państwo Przedsiębiorcy oczekujecie, dajcie nam taką informację, a zareagujemy  – mówił w krótkim wystąpieniu dziekan WTiICh, profesor Rafał Rakoczy.

W podsumowaniu panelu dyskusyjnego minister Wieczorek zapowiedział stworzenie programu promocji polskich osiągnięć naukowych i zwrócił uwagę na konieczność konsultacji ze sferą przemysłową w momencie tworzenia nowych kierunków przy corocznym naborze na studia.

Podczas spotkania wręczono nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Studenckich Kół Naukowych „Przyszłość jest Zielona” Północnej Izby Gospodarczej. II miejsce i wyróżnienie otrzymali studenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ze Studenckiego Koła Naukowego Ekobiznes. 2 miejsce należy do Bohdana Shcherbakova, Julii Skrodzkiej i Jakuba Tatara za esej „Ocena wybranych mechanizmów wsparcia OZE w Polsce”. Wyróżnienie za esej „Elektromobilność nadzieja, czy przekleństwo?” odebrali Kamil Kozioł, Radosław Godzieba i Vladyslav Haras.

W nagrodę nasi studenci otrzymali vouchery do sklepu z produktami elektronicznymi, staże studenckie w wybranej przez firmie, oraz zaproszenia do udziału w konferencji 3. Baltic Economic Congress.

Fot. Aurelia Kołodziej/ZUT