Informacje bieżące

Staż badawczy w Barcelonie dra hab. inż. Pawła Sikory w ramach NAWA 08.02.2024 16:41

Dr hab. inż. Paweł Sikora, prof. ZUT uzyskał finansowanie 2-letniego zagranicznego stażu naukowego na Uniwersytecie Politechnicznym Katalonii - UPC (Barcelona, Hiszpania) pt. Rekonstrukcja infrastruktury budowlanej poprzez aktywację alkaliczną gruzu betonowego. Staż realizowany będzie w ramach programu imienia Mieczysława Bekkera finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

W trakcie pobytu Prof. Sikora wraz z Profesorem Alberto de la Fuente Antequera opracują technologię produkcji elementów konstrukcyjnych na bazie odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W ramach stażu opracowane zostaną prefabrykowane elementy konstrukcyjne zawierających do 100% recyklatów. Zastosowanie metody alkalicznej aktywacji pozwoli na wyeliminowanie bądź zmniejszenie do minimum obecności cementu w mieszankach betonowych przyczyniając się do istotnych oszczędności oraz znaczącego zmniejszenia śladu węglowego materiałów.   

Prace badawcze realizowane będą w ramach współpracy pracowników UPC oraz ZUT z dwoma ukraińskimi instytucjami naukowymi (Politechniką Lwowską oraz Kijowskim Narodowym Uniwersytetem Budownictwa i Architektury), a także z partnerem z Portugalii (Instituto Superior Técnico, Lizbona).

Prof. Sikora pełni obecnie funkcję kierownika projektu badawczego finansowanego ze środków Unii Europejskiej (Horyzont 2020) pod tytułem: Kruszywa z recyklingu do konstrukcji betonowych wykonanych w technologii druku 3D (Recycl3D) realizowanego wraz z partnerami z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Brazylii oraz Stanów Zjednoczonych. Jest także członkiem grupy technicznej Międzynarodowej Federacji Konstrukcji Betonowych (fib) - TG4.7: Zastosowania konstrukcyjne betonów na bazie kruszyw pochodzących z recyklingu - właściwości, modelowanie i projektowanie. W latach 2023 oraz 2022 znalazł się na liście „World’s TOP 2 proc. Scientists” opracowywanego przez analityków z Uniwersytetu Stanforda, wydawnictwo Elsevier oraz firmę analityczną SciTech Strategies.

fot. Aurelia Kołodziej/ZUT