Informacje bieżące

Studenci i doktoranci otrzymali stypendia w ramach Akademickiego Szczecina 24.01.2019 10:45

Trzech studentów oraz trzech doktorantów otrzymało stypendia w ramach programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin.

Wyróżnieni stypendyści kształcą się na szczecińskich uczelniach na takich kierunkach jak grafika, biotechnologia czy budownictwo. Wysokość stypendium dla doktoranta wynosi 3 000,00 zł brutto miesięcznie.

W tej edycji programu stypendialnego wpłynęło ogółem 56 wniosków, w tym 20 od studentów i 36 od doktorantów. Stypendia otrzymało 3 studentów i 3 doktorantów.

Stypendium Prezydenta Miasta Szczecin otrzymało 3  doktorantów ZUT:

  • Bartłomiej Grygorcewicz (biotechnologia),
  • Norbert Olczyk (budownictwo),
  • Karolina Mozelewska (technologia chemiczna organiczna)

Celem programu stypendialnego jest zachęcenie młodych zdolnych osób do podejmowania i ukończenia nauki na uczelniach publicznych w Szczecinie, zapobieganie odpływowi z terenu miasta uzdolnionych maturzystów oraz pomoc w pozyskaniu wykwalifikowanych kadr dla regionalnego biznesu. Fundusz stypendialny ma ponadto za zadanie budowanie prestiżu szczecińskich uczelni publicznych, promocję oferty edukacyjnej oraz zwiększenie konkurencyjności i rozwoju gospodarczego przedsiębiorców prowadzących działalność na lokalnym rynku.

Program jest działaniem realizowanym w ramach „Akademickiego Szczecina”, zgodnie z którym priorytetowo traktuje się zadania na rzecz wspierania rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego i akademickiego.

Na podstawie:  Centrum Informacji Miasta - UM Szczecin