Informacje bieżące

Studenci Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w ścisłym finale konkursu na Ambasadę Republiki Czeskiej w Addis Abebie. 01.07.2019 11:07

Anna Mierzyńska i Andrzej Chuchra - studenci studiów magisterskich na kierunku  architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie zostali zakwalifikowani do ścisłego finału w studenckim konkursie na projekt Ambasady Republiki Czeskiej, który ma zostać zlokalizowany w Addis Abebie w Etiopii. Na konkurs organizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej, Wydział Architektury Czeskiego Uniwersytetu Technologicznego w Pradze i Inspireli Awards wpłynęło 281 prac z całego świata, z których do finału zakwalifikowano 25 prac. Praca powstała w ramach zajęć z przedmiotu „Projektowanie Architektoniczne Budynków Użyteczności Publicznej” prowadzonego w Katedrze Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania przez dr hab. inż. arch. Krzysztofa Bizio.  

Inspiracją dla powstania projektu stał się, będący symbolem Republiki Czeskiej – liść lipy. Obrys liścia został przetworzony w formy ceramicznych kształtek, z których zaprojektowano charakterystyczne ażurowe przesłony. Całość założenia zaprojektowano w kolorystyce inspirowanej laterytem, lokalną skałą osadową, która jest charakterystyczna dla rejonów o wilgotnym i gorącym klimacie. 

Ogłoszenie zwycięzcy konkursu odbędzie się 1.10.2019 r. Trzymamy kciuki!