Informacje bieżące

Studenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na podium międzynarodowego konkursu 25.05.2022 11:49

Studenci Wydziału Techniki Morskiej i Transportu ZUT – Laura Wojnicz, Dawid Miłek i Paweł Grzelak – zajęli trzecie miejsce w międzynarodowym konkursie „Black Sea Science 2022” za napisanie pracy naukowej w obszarze energetyki i efektywności energetycznej.

 

Ich zwycięskie opracowanie pt. „Efektywność energetyczna transportu kontenerów chłodniczych na kontenerowcach” jest analizą wpływu różnych lokalizacji kontenerów chłodniczych na statkach na energię zużywaną przez te jednostki ładunkowe. Laureaci są studentami trzeciego roku logistyki na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu ZUT. Nagrodzona praca zajęła trzecie miejsce w kategorii energetyka i efektywność energetyczna i powstała pod opieką dr hab. inż. Ludmiły Filiny-Dawidowicz, prof. ZUT.

Studenci ZUT przeanalizowali cztery warianty rozmieszczenia grupy kontenerów chłodniczych na pokładzie kontenerowca. Stosując model matematyczny przeprowadzili obliczenia bilansu cieplnego kontenerów chłodniczych przy określonych warunkach ich eksploatacji oraz zróżnicowanym rozlokowaniu.

W artykule naukowym wskazano najkorzystniejszą opcję rozmieszczenia jednostek ładunkowych na kontenerowcu, w której to zużycie energii elektrycznej przez kontenery będzie najmniejsze – tłumaczy prof. Ludmiła Filina-Dawidowicz.

Międzynarodowy konkurs studenckich prac naukowych „Black Sea Science 2022” organizowany jest przez Odeski Narodowy Uniwersytet Technologiczny przy wsparciu ukraińskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Uczelnia zaprosiła do jury 117 specjalistów z 19 krajów m.in: USA, Niemiec, Szwajcarii, Angoli, Beninu, Włoch, Chin, Turcji, Pakistanu, Litwy, Łotwy, Rumunii, oraz Polski. Do zrecenzowania było 225 prac w pięciu kategoriach konkursowych, obejmujących nauki o żywności, ekonomię i administrację, technologie informacyjne, automatykę i robotykę, energetykę i efektywność energetyczną oraz ekologię i ochronę środowiska.

Szczegółowe informacje oraz oficjalne wyniki konkursu dostępne są na stronie.