Informacje bieżące

Studentka ZUT nagrodzona w konkursie w ramach programu „Inżynierki 4.0” firmy Siemens 04.11.2020 12:59

Ksenia Mariak, studentka pierwszego roku (studia II stopnia magisterskie) na kierunku automatyka i robotyka, znalazła się w gronie pięciu laureatek trzeciej edycji programu firmy Siemens „Inżynierki 4.0”

W tym roku do programu zakwalifikowano 32 studentki. Ich zadaniem było wykonanie filmu pt. „Jakie wyzwanie współczesnego świata chcę rozwiązać, będąc inżynierką?”.

Ksenia Mariak studiuje na Wydziale Elektrycznym ZUT. Nagrodę w postaci mentoringu z certyfikowaną mentorką z firmy Siemens otrzyma za film o urządzeniu, które monitoruje warunki zachodzące wewnątrz ula poprzez pomiar wartości temperatury, poziomu ciśnienia oraz częstotliwości dźwięku, które wydają pszczoły.

Dane te są przesyłane i archiwizowane w chmurze, dzięki czemu pszczelarz poprzez połączenie wi-fi ma do nich ciągły dostęp i w każdej chwili może zareagować, jeżeli zauważy coś niepokojącego – tłumaczy Ksenia Mariak.

Studentka automatyki i robotyki swój film nagrała w przydomowej pasiece.

„Inżynierki 4.0” to program skierowany do studentek polskich uczelni technicznych, który ma na celu zwiększenie ich kompetencji cyfrowych w obszarze Industry 4.0. Jednym z jego głównych założeń jest uświadomienie młodym kobietom zainteresowanym technologiami mnogości dostępnych dla nich ścieżek zawodowych. W ramach programu odbywają się warsztaty prowadzone przez członków Zarządu Siemens oraz ekspertów od technologii przemysłowej, cyfryzacji i komunikacji.

Program szkoleniowy "Inżynierki 4.0" jest objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości oraz Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. 

Na zdjęciu Ksenia Mariak