Informacje bieżące

Szkoła Orłów ZUT – projekt UE – nowa szansa dla studentów 25.10.2019 08:02

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację Szkoły Orłów ZUT dla wybitnie uzdolnionych studentów.

Inicjatorem i Kierownikiem Projektu jest dr inż. Piotr Sulikowski (WI), który współtworzy ogólnopolski program mentoringowy TopMinds Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta i Top 500 Innovators.

W prace przygotowawcze Szkoły zaangażowały się także prof. dr hab. Bożena Śmiałkowska, Prorektor ds. Kształcenia, mgr inż. Marzena Pietrzyk (RCIiTT) oraz mgr inż. Renata Zielińska (WI).

Celem projektu jest stworzenie indywidualnej ścieżki kształcenia dla najlepszych studentów poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na metodzie tutoringu oraz wsparcie stypendialne.

REKRUTACJA STUDENTÓW

Najlepsi studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia, którzy są laureatami olimpiad przedmiotowych zostaną wyłonieni w drodze konkursu i otrzymają m.in.:

  • indywidualne wsparcie Tutora, tj. wskazanego nauczyciela akademickiego przez okres maks. 27 miesięcy (w wymiarze śr. 1 godz. tygodniowo – 30 godz. w roku akad.),
  • wsparcie stypendialne przez okres maks. 27 miesięcy w kwocie 1370,70 zł brutto miesięcznie.

W roku akademickim 2020/2021 rekrutacja obejmie najlepszych studentów po I roku studiów.

Aby aplikować do Szkoły Orłów ZUT, należy wysłać podpisany Formularz zgłoszeniowy na adres szkolaorlow@zut.edu.pl w terminie do dn. 30.10.2019 r. do godz. 11:00.

Załączniki:

  1. Formularz zgłoszeniowy.
  2. Regulamin Szkoły Orłów ZUT.
  3. Lista uprawniających olimpiad przedmiotowych.
  4. Oświadczenie Uczestnika Projektu.
  5. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania – student bierny zawodowo.
  6. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania – student pracujący.

 

Dr inż. Piotr Sulikowski, Kierownik Szkoły Orłów ZUT w Ministerstwie Nauki.

Projekt o charakterze koncepcyjnym Szkoła Orłów realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość dofinansowania projektu dla ZUT wynosi 1.704.201,66 zł. Projekt realizowany będzie w okresie od października 2019 r. do 31 lipca 2022 r.