Informacje bieżące

Tryb prowadzenia zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 08.02.2021 14:29

Zgodnie z KOMUNIKATEM nr 5 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 8 lutego 2021 r. w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne dla studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych i kursantów będę prowadzone w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Rektor ZUT, prof. Jacek Wróbel w treści Komunikatu nr 5 dopuszcza również realizację zajęć dydaktycznych, w części lub całości, w siedzibie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Dotyczy to głównie zajęć wymagających dostępu do infrastruktury badawczej znajdującej się w uczelnianych laboratoriach. O tym, które zajęcia dydaktyczne dla studentów odbywać się będą w siedzibie uczelni, decydują dziekani poszczególnych wydziałów w porozumieniu z prorektorem ds. kształcenia.

Zajęcia dydaktyczne mają być realizowane zgodnie z planem studiów. W tym samym dniu studenci, doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych nie powinni mieć zaplanowanych jednocześnie zajęć w formie tradycyjnej oraz prowadzonych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w porozumieniu i za zgodą wszystkich zainteresowanych studentów, doktorantów i uczestników można w tym samym dniu zaplanować jednocześnie zajęcia w formie bezpośredniego kontaktu oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w siedzibie uczelni wymaga zachowania wszelkich środków ostrożności w pełnym reżimie sanitarnym
z uwzględnieniem odrębnych przepisów uczelnianych oraz zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Więcej informacji w: KOMUNIKACIE NR 5 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 8 lutego 2021 r. o organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID – 19.