Informacje bieżące

W kierunku bardziej zrównoważonego rybołówstwa - intensywna końcówka czerwca w Brukseli 05.07.2024 14:15

Koniec czerwca to był intensywny czas pracy dla organizacji LIFE (Low Impact Fishers of Europe), która jest organizacją stworzoną przez rybaków i dla rybaków i wspiera rybołówstwo małoskalowe – czyli dominującą część floty rybackiej w Unii Europejskiej.

Aby podkreślić 5. rocznicę zamknięcia połowów dorsza na Bałtyku, będącego środkiem nadzwyczajnym narzuconym przez Komisję Europejską, LIFE zorganizowało w Brukseli kluczowe wydarzenie pt. No fishers of the future without fishes in the future! The case study of the Cod in the Baltic Sea Fisheries. To cieszące się dużą frekwencją spotkanie zgromadziło decydentów, urzędników Komisji Europejskiej i Państw Członkowskich, polityków, naukowców, zainteresowane strony z sektora rybołówstwa oraz członków LIFE ze Szwecji, Danii i Polski. Głównym tematem wydarzenia było zajęcie się problemem spadku zasobów dorsza w Bałtyku i innych cennych gospodarczo gatunków ryb oraz omówienie niedoskonałości obecnych systemów zarządzania rybołówstwem. Wydarzenie obejmowało szczegółowe prezentacje połączone z dyskusjami ukierunkowanymi na znalezienie rozwiązań i działań zaradczych mających na celu zatrzymanie spirali spadkowej wielkości stad dorsza w Bałtyku. Bardziej szczegółowe informacje na temat wydarzenia, w tym najważniejsze prezentacje i proponowane rozwiązania, można znaleźć na stronie internetowej LIFE 

W kolejnych dniach pracownicy LIFE i członkowie Zarządu z regionu Morza Bałtyckiego uczestniczyli w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Rady Doradczej ds. Morza Bałtyckiego BSAC (Baltic Sea Advisory Council). Kluczowym przedstawionym dokumentem był komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany „W kierunku bardziej zrównoważonego rybołówstwa w UE: aktualna sytuacja i kierunki na rok 2025”.

Następnie bałtycka delegacja LIFE dołączyła do posiedzenia Zarządu LIFE, które odbyło się w formacie hybrydowym. Oprócz rutynowych tematów dotyczących sprawozdawczości, wiadomości od członków, komitetów doradczych itp., odbyły się również kluczowe dyskusje na temat farm wiatrowych oraz na temat rozróżnienia rybołówstwa na małą i dużą skalę z perspektywy zarządzania i marketingu.

We wszystkich tych spotkaniach uczestniczyła dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska prof. ZUT z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa – członek zarządu LIFE, jeden z dyrektorów LIFE na Bałtyk i Morze Północne.

Fot. Materiały prasowe WNoŻiR