Informacje bieżące

WIMiM gościł studentów ze Stralsundu 02.02.2024 12:21

30 stycznia 2024 r. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki odwiedzili studenci kierunków Simulation and System Design oraz Mechanical Engineering and Management realizowanych na University of Applied Sciences w Stralsundzie (Hochschule Stralsund, HOST) w Niemczech. Są to kierunki międzynarodowe, dwujęzyczne, również dla studentów zagranicznych, a HOST to nasza uczelnia partnerska w programie Erasmus+, do której nasi studenci rokrocznie wyjeżdżają na szkołę letnią w tematyce nowoczesnych technologii energetycznych.

Wydziałowy Koordynator Erasmus+, dr inż. Magdalena Kwiatkowska wraz dr hab. Joanną Hernik prof. ZUT z Wydziału Ekonomii oprowadziły studentów po wydziale, na którym zaprezentowano m.in.:

- zrobotyzowane stanowisko spawalnicze,

- mobilnego robota przemysłowego,

- pracownię badań i certyfikacji EMC Wydziału Elektrycznego,

- laboratorium druku 3D.

Studenci wysłuchali również wykładu Prof. Aleksandry Borsukiewicz dotyczącego technologii otrzymywania elektryczności z wykorzystaniem niskotemperaturowego ciepła oraz podziwiali instalację do jej produkcji z biomasy roślinnej. 

Wizycie studentów towarzyszyła prezentacja Hali Technologicznej, a w niej potencjału badawczego WIMiM. Dokonał jej Dziekan WIMiM, prof. Mirosław Pajor, który towarzyszył Prof. Thomasowi Dziekanowi, opiekunowi studentów i wykładowcy na Wydziale Budowy Maszyn HOST. Oba wydziały łączy podobna tematyka badawcza: robotyzacja i automatyzacja przemysłu oraz urządzenia autonomiczne.

Takie wizyty sprzyjają zarówno zwiększaniu rozpoznawalności naszej uczelni i wydziału wśród zagranicznych studentów, jak również zawiązywaniu współpracy naukowej. Niewątpliwie infrastruktura WIMiM ZUT zrobiła na gościach z Niemiec duże wrażanie.

Fot. Katarzyna Sokolik/ZUT