Informacje bieżące

Współpraca ZUT i Grupy Azoty na rzecz kształcenia wysoko wykwalifikowanych specjalistów 16.11.2021 14:57

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Grupa Azoty Polyolefins S.A. i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie podpisały porozumienie ws. współpracy dot. kształcenia studentów z zakresu eksploatacji instalacji przemysłu petrochemicznego. Podpisane we wtorek (16 listopada) porozumienie ma m.in. umożliwić przyszłym inżynierom szybsze wejście na specjalistyczny rynek pracy.

 

Dokument zakłada m.in. zorganizowanie w ciągu roku akademickiego wykładów, które poprowadzą specjaliści z Polic, zrealizowanie konkursów stypendialnych, umożliwienie praktyk w Grupie Azoty oraz prowadzenie przez ZUT kształcenia studentów na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa w specjalności eksploatacja instalacji przemysłu petrochemicznego.

Obecnie Grupa Azoty prowadzi inwestycje w zakresie uruchomienia nowoczesnej instalacji do odwodornienia propanu do propylenu i polimeryzacji propylenu do polipropylenu. Potrzebuje do tego wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Jako uczelnia technologiczna jesteśmy przygotowani, by kształcić przyszłych inżynierów właśnie w tym kierunku - powiedział dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT prof. Rafał Rakoczy.

Dodał, że Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej dysponuje nowoczesnym sprzętem wysokiej klasy, kadra naukowo-dydaktyczna wydziału współpracuje z najlepszymi uczelniami w kraju i na świecie, a proces kształcenia studentów prowadzony jest przy zastosowaniu nowoczesnych metod i technik nauczania.

Projekt „Polimery Police” jest jedną z największych inwestycji przemysłowych w naszym kraju, a to wiąże się z koniecznością pozyskania wyspecjalizowanej kadry. Współpraca z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, daje możliwość lepszego przygotowania absolwentów tej uczelni do wejścia na rynek pracy, natomiast kierunek inżynieria chemiczna i procesowa to odpowiedź uczelni na zapotrzebowanie kadrowe naszej spółki - powiedział dr Andrzej Niewiński prezes Grupy Azoty Polyolefins.

Podpisane porozumienie to kolejny krok w budowaniu najwyższych światowych standardów w nauce. Dzięki wspólnym działaniom ZUT i Grupy Azoty możliwe będzie maksymalne wykorzystanie potencjału naukowego uczelni oraz spółki, która jest jednym z liderów branży nawozowo-chemicznej w Europie.

Nasz uniwersytet opracował programy edukacyjne, które wpisują się w model kształcenia kadry na potrzeby otoczenia gospodarczego. Nasi absolwenci potrafią odnaleźć się na rynku pracy i są bardzo dobrze oceniani przez pracodawców. Inżynierowie, którzy opuszczają mury ZUT-u posiadają specjalistyczną wiedzę w obszarach, które są innowacyjne, nowoczesne i wymagają dużej elastyczności – powiedział rektor ZUT prof. Jacek Wróbel.

Współpraca z uczelniami wyższymi oraz tworzenie dedykowanych kierunków kształcenia to dla nas ogromna korzyść. Jesteśmy w trakcie wymiany pokoleniowej – nasi wieloletni, doświadczeni pracownicy, którzy budowali nasz zakład, przechodzą na emeryturę. Dlatego podejmujemy różne inicjatywy, aby pozyskać nowych, wyspecjalizowanych pracowników. To dla nas istotne również z uwagi na realizowane w spółce inwestycje, przede wszystkim „Polimery Police” – podkreślił wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Police Stanisław Kostrubiec. 

Porozumienie podpisali rektor ZUT prof. Jacek Wróbel, wiceprezesi Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Stanisław Kostrubiec i Michał Siewierski, prezes Grupy Azoty Polyolefins S.A. dr Andrzej Niewiński oraz wiceprezes Paweł Bakun.

Fot. Norbert Masełko/Grupa Azoty.