Informacje bieżące

Wybitni naukowcy z całej Europy przyjadą do Szczecina 09.09.2019 12:04

W dniach 12 – 15 września br. na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie odbędzie się 11. Kongres Societas Humboldtiana Polonorum - „Science in the age of globalization – Nauka w dobie globalizacji".

Do Szczecina przyjadą światowej sławy osobistości – w Kongresie weźmie udział ponad 140 badaczy z kilkunastu ośrodków naukowych z całej Europy.

Kongres rozpocznie się 12 września br. (czwartek) o godz. 17:30 w Hotelu Radisson (plac Rodła 10). Wszyscy zaproszeni goście będą mogli wysłuchać wykładu Sekretarza Generalnego prof. Hansa – Christiana Pape na temat Aleksandra Humboldta - założyciela fundacji, która przyznaje stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe.

Ideą Kongresu jest przeprowadzenie dyskusji wybitnych naukowców z Europy i Polski na temat najnowszych osiągnięć nauki i jej roli w tworzeniu i kreowaniu przyszłości w dobie globalizacji. Kongres w swym zamyśle ma interdyscyplinarny charakter i poświęcony będzie różnorodnym aspektom rozwoju nauki i jego wpływu na otaczający nas świat – zapowiedział Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, wiceprezes SHP, prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka.

Fundacja im. Aleksandra von Humboldta powołana została do życia w roku 1860 w Berlinie, celem upamiętnienia wybitnego przyrodnika i podróżnika, dyplomaty i męża stanu - Aleksandra von Humboldta (1789-1859), nazywanego ostatnim uniwersalnym uczonym Europy. Do chwili obecnej liczba stypendystów i laureatów nagród badawczych rozmaitych programów Fundacji przekracza 28.000 z ponad 140 krajów. Pod względem liczby udzielonych stypendiów, wysokości świadczeń dla stypendystów, jak i poziomu merytorycznej opieki, Fundacja Aleksandra von Humboldta od początku swego istnienia zaliczana jest do elitarnych mecenasów nauki. Wysokie wymagania stawiane kandydatom przekładają się na ich szybkie kariery naukowe oraz znaczące osiągnięcia, czego najlepszym dowodem jest fakt, że z grona stypendystów Fundacji wywodzi się 55 laureatów Nagrody Nobla.

W rankingu przyznawanych corocznie stypendiów Polska zajmowała zawsze czołowe miejsca, a polscy stypendyści AvH są najliczniejszą grupą narodowościową Europy (1300 osób). Pierwszą polską stypendystką AvH po II wojnie światowej była pani Prof. Aleksandra Krygier-Stojałowska – wybitny patolog i nauczyciel akademicki z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (stypendium otrzymała w roku 1959). Zasadnicza część stypendystów została profesorami, bądź też pełni odpowiedzialne funkcje w nauce, polityce i gospodarce.

Kongres odbywa się pod patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Prezydenta RFN Franka - Waltera Steinmeiera. Patronatu udzielili również Olgierd Geblewicz - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin. Obrady Kongresu będą odbywały się na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie (ul. 26 Kwietnia). Więcej informacji na temat wydarzenia.