Informacje bieżące

Wydział Budownictwa i Architektury ZUT z europejskim certyfikatem 29.11.2019 10:33

Budownictwo – kierunek kształcenia prowadzony na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT otrzymał europejski certyfikat jakości EUR-ACE®, który przyznała Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT).

 

Przyznanie certyfikatu sanowi potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT. Jego absolwentom pozwala na uzyskanie tytułu Inżyniera Europejskiego (Eur Ing.).

EUR-ACE® to rodzaj akredytacji stworzonej przez europejskie organizacje inżynierskie. System ten został opracowany przez sieć European Network for Engineering Accreditation (ENAEE), która zrzesza narodowe organizacje, zajmujące się jakością kształcenia inżynierów na uczelniach wyższych w Irlandii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Kazachstanie, Niemczech, Polsce, Portugalii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. W Polsce taką organizacją jest KAUT.

ENAEE przyznaje Certyfikat European Accredited Engineer (EUR-ACE®) akredytowanym przez siebie programom studiów technicznych. Dokument jest rozpoznawalny we wszystkich krajach europejskich i stanowi potwierdzenie zgodności programu studiów z przyjętymi w Europie normami i zasadami.

Certyfikat wręczono 15 listopada br w Krakowie. Prof. Maria Kaszyńska, dziekan WBiA ZUT odebrała go z rąk prof. Bohdana Macukowa, przewodniczącego KAUT oraz prof. Wojciecha Łużnego, prorektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Na zdjęciu prof. Maria Kaszyńska z wręczonym certyfikatem.