Informacje bieżące

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Uczelni ZUT 11.10.2021 20:12

W poniedziałek, 11 października 2021 roku, odbyły się wybory uzupełniające do Rady Uczelni ZUT, które zostały zorganizowane z powodu rezygnacji jednego z członków rady ze wspólnoty Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

Uczelniana Komisja Wyborcza zarządziła głosowanie w trybie niestacjonarnym ze względu na niepewną sytuację epidemiczną. Nowym członkiem Rady Uczelni ZUT został dr hab. inż. Arkadiusz Parus, prof. ZUT z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.

Rada Uczelni ZUT została powołana przez Senat ZUT na czteroletnią kadencję 4 grudnia 2020 roku. Zasiada w niej 6 osób pochodzących z wyboru oraz przewodniczący Parlamentu Samorządu Studentów.

W Radzie Uczelni ZUT zasiada trzech naukowców, którzy reprezentują różne dziedziny nauk – nauki ścisłe i przyrodnicze, a są to: prof. Ewa Mijowska z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, prof. Danuta Szczerbińska z Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT oraz wybrany 11 października dr hab. inż. Arkadiusz Parus, prof. ZUT z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. W radzie z urzędu zasiada również przewodniczący Parlamentu Samorządu Studentów ZUT.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadziła do polskiego systemu szkolnictwa wyższego radę uczelni w 2019 roku. Zgodnie z ustawą, w skład rady uczelni może wchodzić 6 lub 8 osób i – z urzędu – przewodniczący samorządu studentów danej uczelni. Co najmniej 50 proc. wchodzących w skład rady musi pochodzić spoza wspólnoty uczelni.

W Radzie Uczelni ZUT zasiadają również: Zbigniew Cenkier (przewodniczący rady), dyrektor STr Shipping and Trading, Edward Osina, prezes firmy Calbud i Tomasz Panas z grupy Azoty, którzy reprezentują różne obszary szczecińskiego biznesu.