Informacje bieżące

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny na Baltic Economic Congress 22.09.2022 12:28

W Operze na Zamku w Szczecinie zakończyło się dwudniowe wydarzenie, stanowiące zwieńczenie obchodów 25-lecia Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Baltic Economic Congress odbywał się w dniach 20-21 września.

 

Misją Północnej Izby Gospodarczej jest działanie oraz tworzenie warunków na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Od 25 lat PIG, wspiera inicjatywy gospodarcze, promuje współpracę w ujęciu międzyregionalnym oraz międzynarodowym, a także aktywnie uczestniczy w środowiskach opiniotwórczych. Organizacja od lat prężnie współpracuje również z naszą uczelnią.

Gościem jubileuszu był rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT oraz prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT.

Jubileusz 25-lecia Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie rozpoczął międzynarodowy Baltic Economic Congress, którego celem była dyskusja, wymiana poglądów, poznanie najnowszych trendów gospodarczych oraz identyfikacja szans i zagrożeń rozwoju przedsiębiorstw.

Jednym z prelegentów debaty plenarnej „Gospodarka 4.0 – czyli rewolucja przemysłowa i cyfrowa oraz rewolucja w zarządzaniu biznesem – implikacje dla regionu” był dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT. Pozostałymi uczestnikami debaty byli: dr Arkadiusz Marchewka, członek Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii i Poseł na Sejm RP, dr Dorota Dżega-Pietruszkiewicz, prof. ZPSB, prorektor ds. rozwoju ZPSB, Jacek Madej, członek Zarządu Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Jarosław Tarczyński, wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej oraz Kamil Pilarski, członek Zarządu Klaster IT.

Podczas dwudniowego wydarzenia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, przybliżył swój potencjał naukowo-badawczy. Na stoisku wystawienniczym Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, zaprezentował się w zakresie produkcji nawozów organiczno-mineralnych z osadów ściekowych i odpadów gastronomicznych oraz druku 3D kompozytów cementowych.

Przedstawiciele Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki opowiadali o projekcie dr inż. Agnieszki Terelak-Tymczyny – pn. „Doposażenie Hali Technologicznej w Laboratorium e-Produkcji realizujące koncepcję Przemysłu 4.0” (RPZP.01.03.00-32-0004/18-00), natomiast Aneta Zierke
z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa przybliżała uczestnikom idee Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii, w skład którego wchodzą dwa moduły mikrokogeneracyjne.

W pierwszym z nich wykorzystywana jest technologia ogniwa paliwowego, dzięki któremu możliwe jest bezpośrednie wytwarzanie energii elektrycznej w procesie reakcji chemicznej paliwa (wodoru) pochodzącego z reformingu gazu ziemnego z powietrzem atmosferycznym. Podstawowym elementem drugiego układu jest silnik Stirlinga o spalaniu zewnętrznym, w którym następuje przetworzenie ciepła powstającego ze spalania gazu ziemnego na energię elektryczną. Oba moduły charakteryzują się wysoką sprawnością oraz niską emisją gazów spalinowych do atmosfery – mówi Aneta Zierke.

Dodatkowo, swoją ofertę skierowaną do biznesu zaprezentowało Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, które od lat ściśle współpracuje z zachodniopomorskimi przedsiębiorcami.