Informacje bieżące

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie współpracował z terytorialsami 21.10.2021 13:17

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem sprzętu wojskowego, projektów upowszechniających działalność na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz udział studentów w praktykach w jednostce wojskowej zakłada podpisane w czwartek (21 października) porozumienie pomiędzy Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie a 14. Zachodniopomorską Brygadą Obrony Terytorialnej.

 

Dzięki porozumieniu o współpracy studenci inżynierii pojazdów bojowych i specjalnych, kierunku prowadzonego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT, będą mogli jeszcze lepiej przygotować się do wykonywania zawodu w trakcie trwania studiów.

Podpisujemy dziś umowę, która jest dla nas bardzo ważna i wpisuje się w strategię naszego uniwersytetu. Dzięki porozumieniu o współpracy podniesiemy poziom nauczania na kierunku inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych, który kształci kadry przyszłych inżynierów przygotowanych do pracy w jednostkach wojskowych, a także podmiotach gospodarczych oraz instytucjach zajmujących się problematyką eksploatacji pojazdów - powiedział prof. Jacek Wróbel, rektor ZUT.

Podpisana w czwartek deklaracja zakłada między innymi: umożliwienie żołnierzom dostępu do zasobów Biblioteki Głównej ZUT, organizowanie konferencji, seminariów, wykładów, sympozjów z udziałem nauczycieli akademickich ZUT oraz żołnierzy i pracowników 14. Zachodniopomorskiej
Brygady Obrony Terytorialnej, doskonalenie programów studiów na kierunku inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych, prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem sprzętu wojskowego, organizację praktyk.

Myślę, że dajemy studentom Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie niepowtarzalną okazję do zapoznania się ze sprzętem innym niż cywilny. W ten sposób mamy nadzieję zainteresować ich wojskiem, infrastrukturą i technologią jaką dysponujemy oraz zachęcić do wstępowania w szeregi naszej formacji – powiedział dowódca 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Tomasz Borowczyk.

Dodał, że podpisane porozumienie umożliwi studentom ZUT-u udział w atrakcyjnych zajęciach oraz podniesie ich poziom wiedzy na temat wojsk obrony terytorialnej.

Ta współpraca to nowa jakość dla naszej Brygady i całej formacji. Mamy nadzieję również dla ZUT-u, jednego z czołowych uniwersytetów w regionie. Chcemy współpracować z najlepszymi i od nich się uczyć. Zarówno ZUT jak i WOT służą  naszemu regionowi, choć w nieco odmienny sposób. Czas te siły
i możliwości połączyć
- mówi dowódca 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Tomasz Borowczyk.

Porozumienie o współpracy podpisano w czwartek 21 października 2021 r. Sygnowali je ze strony uczelni: prof. Jacek Wróbel, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz ze strony 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej jej dowódca  płk Tomasz Borowczyk.

 

Na zdjęciu płk Borowczyk i rektor Jacek Wróbel

Fot. Katarzyna Sokolik.