Informacje bieżące

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie poszukuje pracownika na stanowisko: KONSERWATOR – 2 osoby 30.01.2020 12:31

MIEJSCE PRACY: Hotele Asystenckie, Osiedle Studenckie

OPIS STANOWISKA

 • wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych, dozór urządzeń elektrycznych
 • nadzór nad właściwą eksploatacją sieci i urządzeń elektrycznych
 • pomiary i kontrola stanu instalacji elektrycznych

WYMAGANIA

 • wykształcenie podstawowe oraz co najmniej 8-letni staż pracy
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wykorzystaniem uprawnień elektryka
 • świadectwo kwalifikacyjne SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznej
 • mile widziane inne uprawnienie

OFERUJEMY

 • pracę w wymiarze pełnego etatu
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • podanie z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w załączeniu,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych w załączeniu.

Oferty prosimy przesłać do dnia 21.02.2020 r. drogą e-mailową na adres: kadry-rekrutacja@zut.edu.pl (w tytule maila wpisując „nabór na konserwatora” lub w formie papierowej z dopiskiem ,,nabór na konserwatora” na adres:

Dział Kadr

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, (pok. 205, 206)

 70-310 Szczecin

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do 27.02.2020 r. Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.