Informacje bieżące

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie poszukuje pracownika na stanowisko: PRACOWNIK GOSPODARCZY 29.01.2020 15:01

MIEJSCE PRACY: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

OPIS STANOWISKA

 • dbanie o czystość i porządek terenu zewnętrznego (sprzątanie, zamiatanie, opróżnianie koszy na odpady komunalne, dbanie o zieleń, koszenie trawy, grabienie itp. prace),
 • dbanie o czystość i porządek Hali Technologicznej WIMiM,
 • wykonywanie drobnych prac konserwatorskich.

WYMAGANIA

 • wykształcenie podstawowe,
 • dyspozycyjność, samodzielność,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • dobra organizacja pracy,
 • zaangażowanie w powierzone obowiązki.

OFERUJEMY

 • pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • podanie z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w załączeniu,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych w załączeniu.

Oferty prosimy przesłać do dnia 14.02.2020 r. drogą e-mailową na adres: kadry-rekrutacja@zut.edu.pl (w tytule maila wpisując „nabór na pracownika gospodarczego” lub w formie papierowej z dopiskiem ,,nabór na pracownika gospodarczego” na adres:

Dział Kadr

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, (pok. 205, 206)

 70-310 Szczecin

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do 21.02.2020 r .

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.