Informacje bieżące

Zachodniopomorskie Noble 2023 rozdane - troje laureatów z naszej uczelni 17.11.2023 07:39

Paula Ossowicz-Rupniewska, Arkadiusz Nędzarek i Arkadiusz Polewka to troje naukowców z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, którzy znaleźli się wśród laureatów Zachodniopomorskich Nobli 2023. Najbardziej prestiżowe nagrody dla naukowców na Pomorzu Zachodnim rozdano w piątek wieczorem 17 listopada 2023 na uroczystej gali w Operze na Zamku.

Dr hab. inż. Paula Ossowicz-Rupniewska otrzymała nagrodę w kategorii nauk technicznych za opracowanie podstaw technologii otrzymywania nowych modyfikacji leków o zwiększonej przenikalności przez skórę. Pani Paula pracuje w Katedrze Technologii Chemicznej Organicznej i Materiałów Polimerowych WTiICh; jej prace badawcze dotyczące modyfikacji ibuprofenu realizowane są w ramach programu LIDER i mają duże szanse na wdrożenie w branży farmaceutycznej.

Dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek prof. ZUT otrzymał nagrodę w kategorii nauk rolniczych za osiągnięcia badawcze prowadzące do doskonalenia technologii w zakresie bioinżynierii środowiska wodnego i akwakultury. Pan Arkadiusz jest kierownikiem Katedry Bioinżynierii Środowiska Wodnego i Akwakultury WNoŻiR. To już druga taka nagroda w dorobku pana profesora; tym razem doceniono opracowane przez niego innowacyjne systemy oczyszczania wody w obiektach hodowli ryb.

Dra inż. arch. Arkadiusza Polewkę nagrodzono w kategorii nauk artystycznych za uzyskanie pierwszej nagrody na 12 Międzynarodowym Biennale Miniatury w Częstochowie, będącym długoletnim cyklem kursów i wystaw gromadzących twórców z całego świata oraz za udział w wystawach pokonkursowych związanych z Międzynarodowym Konkursem Sztuki Cyfrowej THE ONE, z których pierwsza zaprezentowana została w galerii Forum Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i która również stała się przyczynkiem do spotkania artystów ze wszystkich kontynentów. Pan Arkadiusz jest adiunktem w Katedrze Projektowania Architektonicznego WA. Tworzy w zakresie rysunku, instalacji architektonicznej i architektury uczestnicząc w licznych warsztatach, sympozjach, wystawach indywidualnych i zbiorowych, krajowych oraz zagranicznych.

Nagrodę Zachodniopomorski Nobel od 2001 nadaje Kapituła Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki. W skład Kapituły, której przewodniczy prof. Aleksander Wolszczan, wchodzą profesorowie: Wojciech Kacalak, Jan Lubiński, Piotr Masojć, Antoni Morawski oraz Waldemar Tarczyński. Nagroda przyznawana jest w ośmiu dziedzinach nauki: humanistycznych, medycznych, ekonomicznych, podstawowych, technicznych, rolniczych, o morzu i artystycznych.

fot. Aurelia Kołodziej/ZUT