Informacje bieżące

Zaproszenie do udziału w V Szczecińskim Sympozjum Młodych Chemików 03.02.2020 13:04

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Szczecińskim Sympozjum Młodych Chemików, które odbędzie się 14 maja 2020 r. na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie.

Organizatorami sympozjum są Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Seminarium dedykowane jest studentom, doktorantom, młodym pracownikom naukowym reprezentującym uczelnie i instytuty naukowe oraz wykonującym prace o tematyce związanej z naukami chemicznymi, fizycznymi, biologicznymi oraz pokrewnymi.

Spośród nadesłanych streszczeń recenzenci wybiorą najciekawsze, które zakwalifikowane zostaną do 15 minutowej prezentacji ustnej podczas sympozjum. Pozostałe prace zostaną zaprezentowane podczas sesji posterowej. Nadesłane prace zostaną opublikowane w formie materiałów konferencyjnych (numer ISBN), a osoby chętne będą mogły szerzej przedstawić wyniki swoich badań w formie rozdziału w monografii (minimalna objętość tekstu to około 12 stron znormalizowanych z rysunkami).

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz ze streszczeniami upływa 3 kwietnia 2020 r. Koszt udziału w sympozjum wynosi 150 zł. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Wydziału.