Informacje bieżące

Zaproszenie na szkolenie ITN 09.10.2019 11:29

Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE zaprasza na szkolenie pn. Rozwój Kadry Akademickiej – jak napisać dobry wniosek Innovative Training Networks (ITN) w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie Programu Horyzont 2020?

Wydarzenie odbędzie się w dniu 15 października 2019 r. w godz. 9.00-14-45 w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie, sala Szwalnia nr 115, I piętro.
Spotkanie skierowane jest zarówno do naukowców, jak i przedsiębiorców, oraz fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów zainteresowanych stworzeniem międzynarodowego konsorcjum z uczelniami wyższymi w celu opracowania innowacyjnych produktów i usług, przy jednoczesnym pozyskaniu finansowania na zatrudnienie doktorantów w ramach projektu.
Będzie to idealna okazja do uzyskania informacji na temat wymogów otwartego konkursu Innovative Training Networks (ITN), między innymi:

  • Jak pozyskać finansowanie na szkolenia dla młodych i kreatywnych naukowców?
  • Kto może złożyć wniosek do konkursu?
  • Jak powinno wyglądać idealne konsorcjum projektowe?
  • Jakie działania można sfinansować w ramach projektu?
  • Jak wygląda ewentualna rekrutacja doktorantów?
  • Jak wygląda struktura wniosku?

Podczas spotkania pan dr hab. inż. Aleksander Poreda prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, podzieli się z uczestnikami swoją historią sukcesu oraz przedstawi korzyści płynące z realizacji projektu ITN.
Szkolenie poprowadzi: konsultant Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Szczecinie, pani Agnieszka Aloksa.
Z uwagi na awarię strony internetowej w celu rejestracji wyjątkowo zapraszamy do kontaktu mailowego z p. Wojciechem Jędrzejewskim e-mail: Wojciech.Jedrzejewski@zut.edu.pl.
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: e-mail: Agnieszka.Aloksa@zut.edu.pl lub tel.: 91 449 41 53.
Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w szkoleniu jest bezpłatny.