Informacje bieżące

Zjazd Dziekanów Wydziałów Chemii w Łodzi 06.02.2024 09:53

W dniach 02-03.02.2024 odbył się kolejny Zjazd Dziekanów Wydziałów Chemii. Tym razem dziekani, prodziekani i przedstawiciele środowiska akademickiego z całej Polski gościli w Łodzi, a gospodarzami wydarzenia były dwie uczelnie - Uniwersytet Łódzki wraz z Politechniką Łódzką.

Podczas dwóch dni Zjazdu dyskutowano na tematy związane z zarządzaniem, finansami, współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz kształceniem. Podjęto rozmowy o ewaluacji dyscyplin naukowych, która będzie przeprowadzona już za dwa lata, o możliwościach rozwoju kadry i awansach naukowych. 

Na Zjeździe naszą uczelnię reprezentowali prorektor ds. nauki, prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski oraz prodziekan ds. organizacji i rozwoju Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej dr hab. inż. Beata Zielińska, prof. ZUT. W drugim dniu obrad prof. Przepiórski na zaproszenie organizatorów uczestniczył w panelu dyskusyjnym „Quo vadis szkolnictwo wyższe?”.

W tegorocznym wydarzeniu udział wzięło ponad 100 dziekanów i prodziekanów wydziałów chemicznych z uczelni w całej Polsce, jak również reprezentanci Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rady Doskonałości Naukowej, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Polskiego Towarzystwa Chemicznego. 

 Fot. materiały WTiICH ZUT