Informacje bieżące

Zrównoważony rozwój tematem konferencji w Międzyzdrojach 09.05.2024 12:53

9 maja w Międzyzdrojach rozpoczęła się dwudniowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod nazwą „Nowa zrównoważona gospodarka – wyzwania i dylematy”. Konferencję uroczyście otworzył JM Rektor ZUT prof. Jacek Wróbel. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Ekonomiczny ZUT, a sponsorem i patronem ekologicznym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Oprócz pracowników i doktorantów ZUT prelegentami i uczestnikami konferencji są naukowcy z całej Polski reprezentujący m.in. Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk czy Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Łącznie w pięciu panelach dyskusyjnych i sesjach naukowych weźmie udział ponad 50 osób.

Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany wiedzy, poglądów i wyników badań dotyczących tendencji oraz wyzwań zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Problematyka konferencji koncentruje się na zagadnieniach dotyczących koncepcji zrównoważonego rozwoju odnoszących się do różnych obszarów problemowych ekonomii, finansów i zarządzania m.in. ochrony środowiska, innowacyjności, konkurencyjności, turystyki, zielonej gospodarki. W szczegółowym programie wydarzenia poruszane są m.in. zagadnienia takie jak: elektromobilność, energetyka wiatrowa, innowacyjne rolnictwo, rybołówstwo rekreacyjne, zielone obligacje czy adaptacja do zmian klimatu.

Na konferencji zaprezentowane zostaną również centra kompetencyjne Wydziału Ekonomicznego ZUT: Green Lab. Badania i Innowacje, Centrum Badania Odporności i Konkurencyjności oraz The International Center for Inclusive Management and Economic Development.

Fot. Wydział Ekonomiczny ZUT