Informacje bieżące

ZUT oficjalnie w gronie Uniwersytetów Europejskich 28.06.2024 14:38

Z dumą ogłaszamy, że Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie został przyjęty do grona Uniwersytetów Europejskich!

Nasza uczelnia jest członkiem aliansu EUNICoast  - federacji 13 uczelni zlokalizowanych na wyspach i w strefach przybrzeżnych Europy.

Celem tej inicjatywy jest wspólny rozwój w obszarach kształcenia, badań naukowych, mobilności i internacjonalizacji, uwzględniającej potrzeby społeczne i specyfikę błękitnej gospodarki.

Czym są Uniwersytety Europejskie?
Są to międzynarodowe partnerstwa uczelni, które mają być europejskimi uniwersytetami przyszłości.

Podstawowe założenia działalności Uniwersytetów Europejskich to:

  • wspólna zintegrowana długoterminowa strategia w obszarze kształcenia, związana z badaniami, innowacją oraz społeczeństwem;
  • wspólny europejski kampus szkolnictwa wyższego, umożliwiający płynne przemieszczanie się studentów, doktorantów i pracowników;
  • zintegrowana mobilność na wszystkich poziomach studiów;
  • nowe wspólne i elastyczne programy nauczania, interdyscyplinarne i międzysektorowe;
  • doświadczenia praktyczne lub oparte na pracy w toku studiów, rozwijające postawy przedsiębiorcze i aktywność obywatelską;
  • społeczność studentów odzwierciedlająca różnorodność populacji, z uwzględnieniem uczniów z grup niedostatecznie reprezentowanych i defaworyzowanych.

To wielki krok naprzód dla naszej uczelni i szerokie perspektywy rozwoju dla naszych studentów! Razem będziemy dążyć do budowy nowoczesnego, zrównoważonego i innowacyjnego systemu edukacji wyższej w Europie.