Informacje bieżące

ZUT partnerem w Akcji COST CA18220 - "European network of FURan based chemicals and materials FOR a Sustainable development” 29.11.2019 08:36

Akcja COST CA18220 dotyczy możliwego wykorzystania pochodnych kwasu 2,5-furanodikarboksylowego do otrzymywania nowych materiałów polimerowych opartych na surowcach odnawialnych.

Program będzie realizowany przez 4 lata (5.11.2019 – 4.11.2023), biorą w nim udział zespoły badawcze i partnerzy przemysłowi z 27 krajów europejskich.

Członek Komitetu Naukowego

dr hab. inż. Anna Szymczyk, prof. ZUT

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

tel.  91 449 45 81, e-mail: aszymczyk@zut.edu.pl