Informacje bieżące

ZUT w największym globalnym zestawieniu uniwersytetów 13.05.2024 14:36

13 maja 2024 r. opublikowano wyniki 13. edycji rankingu The Center for World University Rankings 2024 (CWUR). Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie trzeci rok z rzędu zajmuje w zestawieniu krajowym tego rankingu 38. pozycję. Najwyżej sklasyfikowaną uczelnią w Polsce jest Uniwersytet Jagielloński, a światowy lider to od lat Uniwersytet Harvarda. Uczelnie amerykańskie stanowią 8 z 10 najlepszych instytucji szkolnictwa wyższego na świecie.

Ranking CWUR jest największym akademickim rankingiem uniwersytetów światowych. Po rozszerzeniu rankingu w 2019 r obejmuje on 2000 najlepszych uniwersytetów na całym świecie, co stanowi niecałe 8% wszystkich instytucji poddanych ewaluacji.

Metodologia rankingu uwzględnia 4 kategorie tematyczne:

1) poziom edukacji – mierzony liczbą absolwentów danej uczelni, którzy zdobyli ważne wyróżnienia akademickie w stosunku do wielkości uczelni (25%);

2) zatrudnienie absolwentów – mierzone liczbą absolwentów uczelni, którzy zajmowali najwyższe stanowiska kierownicze w największych globalnych firmach i przedsiębiorstwach w stosunku do wielkości uczelni (25%);

3) jakość wydziałów w ramach jednostki – mierzona liczbą pracowników wydziałów, którzy zdobyli istotne wyróżnienia akademickie (10%);

4) wyniki badań:

  • dorobek naukowy – mierzony całkowitą liczbą artykułów naukowych (10%);
  • publikacje wysokiej jakości – mierzone liczbą artykułów naukowych wydanych w najlepszych czasopismach (10%);
  • wpływ – mierzony liczbą artykułów badawczych pojawiających się w czasopismach o wysokim wpływie (10%);
  • cytowania – mierzone liczbą cytowań w przywołanych powyżej czasopismach (10%).

 

Szczegółowe wyniki rankingu CWUR są dostepne na stronie cwur.org.

Fot. Aurelia Kołodziej/ZUT