Informacje bieżące

ZUT w polsko-niemieckim konsorcjum w ramach OPUS LAP 30.11.2023 08:18

Naukowcy Wydziału Elektrycznego w konsorcjum z Instytutem Technologii Mikrosystemów Uniwersytetu w Furtwangen w Niemczech uzyskali grant na kwotę ponad 4 mln zł w konkursie OPUS LAP.

W dwudziestej czwartej edycji konkursu OPUS LAP polscy naukowcy mogli ubiegać się o finansowanie nie tylko krajowych projektów badawczych, ale również projektów międzynarodowych w oparciu o ścieżkę Lead Agency Procedure (LAP). Procedura LAP to standard oceny wniosków stosowany w europejskich instytucjach finansujących naukę. Ma ona ułatwić międzynarodowym zespołom badawczym ubieganie się o środki na realizację wspólnych projektów oraz usprawnić proces oceny wniosków przez instytucje finansujące badania. Dzięki LAP możliwe było zaplanowanie projektu we współpracy z zespołami z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec, Szwajcarii, Luksemburga lub Belgii - Flandrii. NCN pełniło rolę agencji wiodącej, czyli przeprowadzało pełną procedurę oceny merytorycznej, a agencje partnerskie akceptowały jej wyniki.

Polscy naukowcy zrealizują 21 dwu- i trójstronnych międzynarodowych projektów badawczych, 13 z nich będzie realizowanych w obszarze nauk ścisłych i technicznych, a łączne dofinansowanie badań wyniesie ponad 33,7 mln zł.  Na listach rankingowych znalazło się 13 projektów realizowanych we współpracy dwustronnej z zespołami z Niemiec, 5 projektów zakładających współpracę dwustronną z naukowcami ze Słowenii oraz po jednym projekcie trójstronnym: polsko-niemiecko-austriackim, polsko-słoweńsko-austriackim oraz polsko-słoweńsko-czeskim.

Zwycięski projekt realizować będzie zespół naukowców z Katedry Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej pod kierownictwem dra hab. inż. Przemysława Łopato, prof. ZUT, koordynatora Centrum Inżynierii Pól Elektromagnetycznych i Technik Wysokich Częstotliwości. W skład zespołu wchodzą: dr hab. inż. Grzegorz Psuj, prof. ZUT, dr hab. inż. Barbara Grochowalska, dr inż. Michał Herbko oraz dr inż. Michał Maciusowicz. Po stronie niemieckiej pracami kieruje prof. Ulrich Mescheder.

Projekt stanowi rozwinięcie badań zapoczątkowanych w ramach wcześniejszego projektu NAWA/DAAD, a dotyczy rekonfigurowalnych (zewnętrznym polem magnetycznym) metapowierzchni pracujących w pasmie terahercowym. W ramach grantu zaprojektowane, wytworzone i zweryfikowane pomiarowo zostaną nowe mikrostruktury (metapowierzchnie), których właściwości zmieniane będą za pomocą zewnętrznego pola magnetycznego. Struktury takie są projektowane w Centrum Inżynierii Pól Elektromagnetycznych i Technik Wysokich Częstotliwości WE ZUT w Szczecinie, następnie wytwarzane na waflach krzemowych lub substratach polimerowych w procesie fotolitograficznym w laboratorium mikro-wytwarzania iMST FU. Ostatecznie weryfikowane są pomiarowo w laboratoriach CIPEiTWC. Układy tego typu pozwalają kształtować kierunek, polaryzację czy amplitudę i fazę propagującej się fali elektromagnetycznej, co daje duży potencjał w zastosowaniu w przyszłych systemach telekomunikacyjnych (6G), układach sensorycznych czy pomiarach materiałowych. 

Trzyletni projekt pt. „Badanie właściwości elektromagnetycznych metapowierzchni terahercowych przestrajalnych za pomocą wielokierunkowego pola magnetycznego” dofinansowano na kwotę ponad 4 mln zł, z czego 2 282 080 zł to udział ZUT.

 fot. Aurelia Kołodziej/ZUT