Mechanizm umożliwiajacy sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, jako beneficjent projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie” informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą.

Jest to narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  1. specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl

    lub
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

Logo Funduszy Europejskich, Flaga Rezczpospolitej Polskiej, Flaga Unii Europejskiej