Pełnomocnik ds. Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego

mgr inż. Robert Palacz

email: robert.palacz@zut.edu.pl

tel.: 91 426 14 10

Zadania pełnomocnika ds. Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego:
  • koordynowanie działań Akademickiego Klubu Jeździeckiego oraz wchodzących w jego skład: Stajni rekreacyjnej i Klubu Jeździeckiego;
  • promowanie jazdy konnej wśród studentów ZUT oraz innych uczelni i placówek oświatowych;
  • reprezentowanie Rektora przed Polskim Związkiem Jeździeckim;
  • reprezentowanie Rektora przed Zachodniopomorskim Związkiem Jeździeckim oraz równorzędnymi;
  • zgłaszanie organizacji zawodów jeździeckich do PZJ lub ZZJ;
  • podejmowanie działań promujących Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie m.in. poprzez uczestniczenie i współorganizowanie zawodów jeździeckich.