Pełnomocnik ds. jakości kształcenia

dr inż. Aneta Wesołowska

email: aneta.wesolowska@zut.edu.pl

tel.: 91 449 49 29

Zadania pełnomocnika ds. jakości kształcenia:
  • przewodniczenie pracom Uczelnianej Komisji ds. jakości Kształcenia;
  • nadzór nad procedurami i ich zatwierdzanie;
  • zatwierdzanie analiz i raportów dotyczących systemu zapewniania jakości kształcenia;
  • koordynowanie prac dotyczących działań związanych z zapewnieniem jakości kształcenia w Uczelni;
  • koordynowanie działań w ramach audytu jakościowego i akredytacji;
  • organizowanie szkoleń i seminariów naukowych dotyczących zagadnień jakości kształcenia;
  • inne zadania w zakresie jakości kształcenia zlecone przez rektora.