Pełnomocnik ds. profilaktyki narkomanii i innych uzależnień

dr inż. Janusz Papliński

email: janusz.paplinski@zut.edu.pl

tel.: 91 449 54 08

Zadania pełnomocnika ds. profilaktyki narkomanii i innych uzależnień:
  • inicjowanie i koordynacja akcji informacyjnych dotyczących zagrożeń związanych z narkomanią i innymi uzależnieniami w środowisku akademickim ZUT, w ścisłej współpracy z Samorządem Studentów i innymi organizacjami studenckimi, jak również z wydziałowymi koordynatorami ds. profilaktyki uzależnień powołanymi przez dziekanów;
  • monitoring wymienionych zagrożeń na terenie uczelni we współpracy z partnerami jak wyżej;
  • inicjowanie oraz koordynacja akcji ankietyzacyjnej wśród studentów we współpracy z pełnomocnikami dziekanów ds. ankietyzacji oraz Działem Kształcenia;
  • koordynacja współpracy w strefie profilaktyki uzależnień między uczelnią, a partnerami zewnętrznymi, takimi jak: policja państwowa, Urząd Marszałkowski (pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego ds. zwalczania uzależnień), inne uczelnie, odpowiednie organizacje pozarządowe;
  • wspieranie inicjatyw mających na celu stworzenie struktury studenckiej pomocy rówieśniczej, a także promujących zdrowy styl życia – wolny od uzależnień – a szczególnie od narkotyków.