Pełnomocnik ds. studenckiego ruchu naukowego

dr Dawid Dawidowicz

email: dawid.dawidowicz@zut.edu.pl

tel.: 91 449 69 15

Zadania pełnomocnika ds. studenckiego ruchu naukowego
  • inicjowanie i koordynacja akcji informacyjnych dotyczących studenckiego ruchu naukowego w środowisku akademickim ZUT, w ścisłej współpracy z Parlamentem Samorządu Studentów i Działem ds. Studenckich;
  • inicjowanie oraz wspieranie działań na rzecz rozwoju studenckiego ruchu naukowego;
  • sprawowanie kontroli nad prawidłowym przebiegiem rejestracji tworzonych studenckich kół naukowych;
  • przesłanie informacji o organizowanych krajowych i międzynarodowych sesjach kół naukowych;
  • organizowanie spotkań z opiekunami i przewodniczącymi studenckich kół naukowych.