Rzecznik zaufania

dr Jolanta Bamberska

email: jolanta.bamberska@zut.edu.pl

tel.: 91 449 43 33

Zadania Rzecznika zaufania:
  • udzielanie informacji pracownikom o zasadach przeciwdziałania mobbingowi;
  • udzielanie wsparcia pracownikom, wobec których stosowane są działania o znamionach mobbingu;
  • dokonywanie zgłoszeń występowania mobbingu Rektorowi w imieniu pracownika – na jego prośbę i za jego zgodą;
  • udział w pracach zespołu ds. rozpatrywania zgłoszeń występowania mobbingu;
  • przeprowadzenie wstępnego postępowania w sprawie wystąpienia mobbingu;
  • inicjowanie organizacji szkoleń na temat przeciwdziałania praktykom i zachowaniom mobbingowym.

 

Szkolenie: Mobbing i dyskryminacja