Budynek Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Budynek SWFiS (hala sportowa) Adres: ul Tenisowa 33, 71-066 Szczecin

Kierownik Obiektu: Joanna Trubiłko

W odległości 750 m od budynku znajduje się przystanek tramwajowy „Osiedle Akademickie” a 800 m od budynku znajduje się przystanek tramwajowy „Cmentarz Centralny”. Na dojściu do budynku występują nierówności a na części ul. Tenisowej brak jest chodnika.

Wejście główne do budynku:

  • Wejście główne znajduje się od strony wjazdu na teren Uczelni.
  • Do wejścia prowadzą schody składające się z 3 stopni wyposażone w poręcz, obok których znajduje się pochylnia wyposażona w poręcze po obu stronach
  • Przy wejściu znajdują się 2 dodatkowe ciągi schodów. Jedne przy pochylni, wyposażone w poręcz. Drugie wzdłuż budynku w ciągu prowadzącym na boisko
  • Drzwi nie otwierają się automatycznie

Wewnątrz budynku:

  • Znajdują się schody wyposażone w poręcze po jednej stronie
  • Nie ma tras alternatywnych dla schodów, brak windy, podnośnika przychodowego i pochylni
  • Ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość
  • Toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Tłumacz języka migowego               

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line.
Zapotrzebowanie na tłumacza języka migowego należy zgłosić z 3 dniowym wyprzedzeniem.